27 Aralık 2014 Cumartesi

KPSS Eğitim Bilimleri Görsel Eğitim Seti Tek Link Hizli Indir

KPSS Eğitim Bilimleri Görsel Eğitim Seti Tek Link
kpss egitim seti full tek link

KPSS sınavına çalışan öğrenciler için oldukça yararlı olacak KPSS Eğitim Bilimleri Görsel Eğitim Seti'dir. İçerisinde bulunan dersler ve içerik konu devamında başlıklar halinde belirtilmiştir. Allah yardımcınız olsun diyorum iyi çalışmalar dilerim. (İstek üzerine eklenmiştir)

 
Set İçeriği:
ÖĞRETİM STRATEJİLERİ
 • Öğretim Stratejileri, Yöntemleri, Teknikleri ve Yaklaşımları
 • Öğretim İlke ve Stratejileri
 • Öğretim İlkeleri
 • Öğretimde Strateji, Yöntem ve Teknik İlişkisi
 • Öğretim Stratejileri
 • Öğretim Teknikleri
 • Öğrenme Öğretme Modelleri
 • Öğretmen Nitelikleri
 • Öğretim Araç – Gereçleri
 • Sınıf Yöntemi Kavramı
 • Verimli Ders Çalışma
 • Gelişim Psikolojisi
 • Gelişime Giriş
 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
 • Zihinsel Gelişim
 • Bilişsel Gelişim
 • Kişilik Gelişimi
 • Psikososyal Gelişim
 • Ahlak (TÖREL) Gelişimi

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Öğrenme Psikolojisine Giriş
 • Öğrenme Psikolojisi ile ilgili Temel Kavramlar
 • Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Öğrenme Kuramlarına Genel Bakış
 • Davranışçı Kuram
 • Klasik (Tepkisel) Şartlanma (Ya Da Koşullanma)
 • Edimsel (OPERANT) Şartlanma (Koşullanma)
 • Klasik Şartlanma ve Edimsel Şartlanma Arasındaki Farklar
 • Öğrenilmiş Çaresizlik ve Kendini Doğrulayan Kehanet
 • Bitişiklik (Yakınlık ) Kuramları Watson ve Guthrie
 • Davranışçı Kuramların Öğretim İlkeleri
 • Sosyal Öğrenmeci Kuram
 • Sosyal Öğrenme Kuramının Temel Kavramları
 • Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 • Sosyal Öğrenme Süreçleri
 • Gestalt Kuramı
 • Gestalt Kuramında Algılama
 • İçgörüsel (Kavrama Yoluyla) Öğrenme
 • Gizil (ÖRTÜK) Öğrenme
 • Üretici (Yaratıcı) Düşünme
 • Bilgiyi İşleme Kuramı
 • Bilgiyi İşleme Kuramının Temel Kavramları
 • Bilgiyi İşleme
 • Geri Getirme ve Unutma Yürütücü Kontrol
 • İnsancıl (Hümanist) Kuram
 • Benlik Kavramı (Algısı)
 • Maslow’un Temel Gereksinimleri (İhtiyaçlar) Hiyerarşisi
 • İnsancıl (Hümanist) Kuramın Öğretim İlkeleri
 • Yapılandırmacı (Oluşturmacı) Kuram
 • Yapılandırmacı Kuramın Özellikleri
 • Yapılandırmacı Öğrenme Faaliyetlerinin Beş Aşaması

REHBERLİK
 • Rehberlik
 • Çağdaş Eğitim Anlayışına Göre Eğitim ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 • Çağdaş Anlayışa Göre Eğitimin Amaçları
 • Çağdaş Eğim Anlayışına Göre Okullarda Verilen Hizmetler
 • Öğrenci Kişilik Hizmetleri
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı
 • Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı
 • Rehberliğe Giriş
 • Rehberliğin Tanımı
 • Rehberliğin Amacı
 • Rehberliğin İlkeleri
 • Rehberlik Çalışmalarının Kısa Tarihçesi
 • Başlıca Rehberlik Türleri
 • Rehberlik Türleri
 • Hizmet Alanlarına Göre Rehberlik
 • Öğretim Basamaklarına Göre Rehberlik
 • Program Alanlarına Göre Rehberlik
 • Hizmetin Verildiği Birey Sayısına Göre Rehberlik
 • Temel İşlevlerine Göre Rehberlik
 • Okulda Rehberlik Hizmetleri
 • Okullarda Rehberlik Hizmet Alanlarının Sınıflandırılması
 • Doğrudan Öğrenciye Dönük Hizmet Alanları
 • Ülkemizde Rehberlik Hizmetleri Örgütü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Örgütü
 • Rehberlik Hizmetleri Merkez Teşkilatı Örgütlenmesi
 • Rehberlik Hizmetleri İl ve İlçe Örgütlenmesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar
 • Ölçme ve Türleri
 • Ölçüt ve Türleri
 • Değerlendirme
 • Amacına Göre Değerlendirme Türleri
 • Ölçüte Göre Değerlendirme Türleri
 • Ölçek ve Türleri
 • Ölçmede Hata
 • Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler
 • Güvenilirlik
 • Geçerlik
 • Test Hazırlama Süreci
 • Biliçsel Alanda Davranışların Ölçülmesi
 • Duyuşsal Alanda Davranışların Ölçülmesi
 • Deninişsel Alandaki Davranışların Ölçülmesi
 • Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler
 • Test İstatistikleri
 • Madde İstatistikleri
 • Madde İstatistiklerinde Hesaplanan Test İstatistikleri
 • Dağılımların Yorumlanması
 • Dağılımlar
 • Standart Puanlar
 • Sınav Sonuçlarının Nota Çevrilmesi
 • Korelasyon
 • Değişken

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
 • Gelişime Giriş
 • Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim
 • Zihinsel ( Bilişssel Gelişim)
 • Dil Gelişimi
 • Kişilik ( Psikososyal) Gelişimi
 • Ahlak (Törel) Gelişimi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder